HERBARIUM
Puterublom
 
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Draba corymbosa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Nybyen og på Kapp Thordsen på Svalbard.

Dato:
14 juli 2013
18 juli 2013