HERBARIUM
Pengurt
 
Familie: Korsblomst
 
Latinsk Navn: Thlaspi arvense

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg kommune.

Dato: 28 mai 2005