HERBARIUM
Rødsildre
 
Familie: Sildrefamilien
 
Latinsk Navn: Saxifraga oppositifolia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Oppdal kommune, i Ålmdalen.

Dato:
3 august 2015
29juli 2010
14 juli 2007
9 juli 2003