HERBARIUM
Ryllik
 
Familie: Korgplante
 
Latinsk Navn: Achillea millefolium

Diverse opplysninger:

Det første bildet er tatt i Hamar kommune.
Det andre bildet er tatt i Oppdal kommune.

Dato:
17 juni 2007
3 august 2005