HERBARIUM
Såpeurt
 
Familie: Nellik
 
Latinsk Navn: Saponaria officinalis

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Kirkøya i Hvaler kommune.

Dato: 5 august 2006