HERBARIUM
Saltsiv
 
Familie: Sivfamilien
 
Latinsk Navn: Juncus gerardii

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Øra i Fredrikstad kommune, ved Dusa i Sarpsborg kommune og i Tingvoll kommune.

Dato:
16 juni 2016
16 juni 2008
5 juli 2007