HERBARIUM
Saltstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex vacillans

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Oven i Råde kommune og på Spjær i Hvaler kommune.

Dato:
17 juni 2017
6 juni 2006