HERBARIUM
Sandstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex arenaria

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Ørekroken på Hvaler kommune, på Eløya i Rygge kommune og i Torsnes i Fredrikstad kommune.

Dato:
17juni 2016
31 mai 2015
8 juni 2006