HERBARIUM
Skjeggklokke
EditRegion8  
 
Familie: Klokkefamilien
 
Latinsk Navn: Campanula barbata

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved spåtind i Oppland.

Dato:
1 juli 2018