HERBARIUM
Skjørbuksurt
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Cochlearia officinalis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Brattestø i Hvaler kommune.

Dato:
5 mai 2018
2 mai 2014
18 april 2004
5 mai 2005