HERBARIUM
Skjørlok
 
Familie: Storburknefamilien
 
Latinsk Navn: Cystopteris fragilis

Diverse opplysninger:

Dette bildet ble tatt på Ravneberget i Sarpsborg kommune, i Vestfjella Aremark og ved Vamma i Askim kommune.

Dato:
25 mai 2016
30 mai 2014
2 august 2005