HERBARIUM
Skogburkne
 
Familie: Storburknefamilien
 
Latinsk Navn: Athyrium filix-femina

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Missingmyr i Råde kommune, og ved Vamma i Askim kommune.

Dato:
25 mai 2016
14 juni 2005