HERBARIUM
Skogsivaks
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Scirpus sylvaticus

Diverse opplysninger:

Denne ble funnet ved Kalnes i Sarpsborg kommune og i Askim kommune.

Dato:
29 juni 2017
14 juni 2004