HERBARIUM
Skogstorkenebb
 
Familie: Storkenebbfamilien
 
Latinsk Navn: Geranium sylvaticum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg og Oppdal kommune. I Oppdal er de tatt på Fagerhaug.

Dato:
26 mai 2018
13 juli 2017
23 juli 2015
10 juni 2012
25 juli 2010
27 september 2009
1 juni 2005
8 juli 2003
26 mai 2006
8 oktober 2004