HERBARIUM
Skunkkala
 
 
Familie: Myrkonglefamilien
 
Latinsk Navn: Lysichiton americanus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Spjærøy i Hvaler kommune.

Dato:
5 mai 2018
28 juni 2017