HERBARIUM
Slyngsøtvier
Les mer om slyngsøtvier i Den virtuelle floraen Les mer om slyngsøtvier i Urtekildens planteleksikon
 
 
Familie: Søtvierfamilien
 
Latinsk Navn: Solanum dulcamara

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kalnes i Sarpsborg kommune, og på Kråkerøya i Fredrikstad kommune.

Dato:
12 august 2017
19 juni 2012
14 august 2005
22 september 2008
21 september 2005