HERBARIUM
Småengkall
 
Familie: Maskeblomst
 
Latinsk Navn: Rhinanthus minor

Diverse opplysninger:

Disse bildene er alle tatt på Fagerhaug i Oppdal kommune, og i Sarpsborg kommune.

Dato:
14 juli 2006
22juni 2018