HERBARIUM
Smårørkvein
 
Familie: Gras
 
Latinsk Navn: Calamagrostis neglecta

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Tingvoll kommune.

Dato: 7 juli 2007