HERBARIUM
Smårørkvein
 
Familie: Gras
 
Latinsk Navn: Calamagrostis neglecta

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Tingvoll og Oppdal kommune.

Dato:
27 juli 2017
7 juli 2007