HERBARIUM
Smalkjempe
 
Familie: Kjempefamilien
 
Latinsk Navn: Plantago lanceolata

Diverse opplysninger:

Disse bildet er tatt på Brattestø i Hvaler kommune, og ved Blika i Seljord.

Dato:
2 juni 2017
26 mai 2012
27 mai 2007
5 juni 2005