HERBARIUM
Smalmarihand
 
Familie: Orkidéfamilien
 
Latinsk Navn: Dactylorhiza traunsteineri

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune og i Rakkestad kommune.

Dato:
29 juni 2016
25 juni 2006