HERBARIUM
Smal dunkjevle
Les mer om smal dunkjevle i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Dunkjevlefamilien
 
Latinsk Navn: Typha angustifolia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Østre Otteid i Aremark kommune og ved Kallak i Trøgstad kommune.

Dato:
30 juni 2017
17 august 2009