HERBARIUM
Snøarve
 
Familie: Nellikfamilien
 
Latinsk Navn: Cerastium nigrescens var. laxum

Diverse opplysninger:

Disse bildene funnet i Ålmdalen, på Sissihøa og ved Brattfonnhøa i Oppdal kommune.

Dato:
3 august 2014
14 juli 2007
21 juli 2006