HERBARIUM
Sølvvier
 
Familie: Vierfamilien
 
Latinsk Navn: Salix glauca

Diverse opplysninger:

Det første bildet er tatt ved Kongsvoll i Oppdal kommune.
Det andre er tatt i Ålmdalen i Oppdal kommune.

Dato:
17 juli 2005
4 juli 2007