HERBARIUM
Sølvbunke
 
Familie: Gras
 
Latinsk Navn: Deschampsia cespitosa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune og i Mysen kommune.

Dato:
28 juni 2013
28 juni 2007