HERBARIUM
Sølvmelde
 
 
Familie: Meldefamilien
 
Latinsk Navn: Atriplex laciniata

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Store Sletter i Rygge kommune.

Dato: 22 mai 2008