HERBARIUM
Sommereik
 
Familie: Bøke
 
Latinsk Navn: Querqus robur

Diverse opplysninger:

Funnsted