HERBARIUM
Sotstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex atrofusca

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i Ålmdalen i Oppdal kommune.

Dato:
15 juli 2017
11 august 2011
14 juli 2006