HERBARIUM
Sprikemispel
 
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Cotoneaster divaricatus

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Danmarksøya i Rygge kommune.

Dato: 9 juni 2010