HERBARIUM
Stankstorkenebb
 
Familie: Storkenebbfamilien
 
Latinsk Navn: Geranium robertianum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg kommune og på Eldøya i Rygge kommune. Noen er fra Solli Bruk.

Dato:
31 mai 2015
17 august 2011
11 juni 2006
9 juni 2003
7 juni 2005