HERBARIUM
Stikkelsbær
 
Familie: Ripsfamilien
 
Latinsk Navn: Ribes uva-crispa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Solli Bruk i Sarpsborg kommune og på Rauer i Fredrikstad kommune.

Dato:
8 juni 2013
9 mai 2006