HERBARIUM
Stivgjøksyre
 
Familie: Gjøksyre
 
Latinsk Navn: Oxalis fontana

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Lande i Sarpsborg kommune.

Dato: 31 august 2005