HERBARIUM
Stivsildre
 
 
Familie: Sildrefamilien
 
Latinsk Navn: Saxifraga hieraciifolia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Nybyen på Svalbard.

Dato: 14 juli 2013