HERBARIUM
Stivstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex bigelowii

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Sissihøa, på Lønset, på Sæterfjellet og på Fagerhaug i Oppdal kommune.
Det ene bildet er tatt av stivstarr som er angrepet av en sopp. Dette er tatt på Lønset i Oppdal kommune.

Dato:
14 juli 2017
15 juni 2010
21 juli 2006
7 juli 2007