HERBARIUM
Stolpestarr
 
Familie: Starr
 
Latinsk Navn: Carex nigra ssp. juncella

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune.

Dato:
28 juni 2007 (2 første)
8 juli 2006