HERBARIUM
Storbjønnskjegg
 
Familie: Starr
 
Latinsk Navn: Trichophorum germanicum

Diverse opplysninger:

Denne ble funnet på Brattestø i Hvaler kommune.

Dato: 14 mai 2006