HERBARIUM
Storblåfjær
 
Familie: Blåfjærfamilien
 
Latinsk Navn: Polygala vulgaris

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Brattestø og på Sandholmen i Hvaler kommune, på øya Bile og på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
2 juni 2016
10 juni 2014
29 mai 2010
9 juni 2003
12 juni 2006
5 juni 2007