HERBARIUM
Storengkall
 
 
Familie: Maskeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Rhinanthus angustifolius

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kilebu i Rakkestad kommune.

Dato: 25 juni 2008