HERBARIUM
Storfrytle
 
Familie: Sivfamilien
 
Latinsk Navn: Luzula sylvatica

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Tingvoll kommune og i Kristiansund kommune.

Dato:
6 juli 2012
5 juli 2007