HERBARIUM
Storklokke
 
Familie: Klokke
 
Latinsk Navn: Campanula latifolia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Grøa i Sunndal kommune.

Dato: 29 juli 2005