HERBARIUM
Storkvein
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Agrostis gigantea

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Vesterøy i Hvaler kommune.

Dato: 3 september 2007