HERBARIUM
Stor nøkkerose (rød variant)
 
 
Familie: Nøkkerosefamilien
 
Latinsk Navn: Nymphaea alba ssp. alba f. purpurea

Diverse opplysninger:

Dettee bildet er tatt i Stordammen i Fredrikstad kommune.

Dato: 17 august 2008