HERBARIUM
Storsyre
 
 
Familie: Slireknefamilien
 
Latinsk Navn: Rumex thyrsiflorus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kambosenteret i Moss kommune.

Dato: 28 august 2013