HERBARIUM
Stortveblad
 
Familie: Orkidéfamilien
 
Latinsk Navn: Listera ovata

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Sørlendet i Røros kommune, i Sandefjord kommune og på Enghaukberget i Fredrikstad kommune.

Dato:
10 juni 2014
3 juni 2011
1 mai 2009
17 juli 2006