HERBARIUM
Stor vasskjeks
 
Familie: Skjermplante
 
Latinsk Navn: Sium latifolium

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt i en dam i Torsnes i Fredrikstad kommune.

Dato: 6 august 2005