HERBARIUM
Storkonvall x kranskonvall
 
 
Familie: Konvallfamilien
 
Latinsk Navn: Polygonatum odoratum x verticillatum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Jeløya i Moss kommune.

Dato: 1 juni 2010