HERBARIUM
Strandbete
 
 
Familie: Amarantfamilien
 
Latinsk Navn: Beta vulgaris maritima

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Onsøy kommune og på Storesand i Hvaler kommune.

Dato:
11 september 2014
27 oktober 2014