HERBARIUM
Strandkål
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Crambe maritima

Diverse opplysninger:

Disse bildet er tatt på Viker i Hvaler kommune, på Danmarksøya i Rygge kommune og på Rauer i Fredrikstad kommune.

Dato:
5 juni 2010
13 juni 2008
20 juni 2009
5 juni 2004