HERBARIUM
Strandkjempe
 
Familie: Kjempefamilien
 
Latinsk Navn: Plantago maritima

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Brattestø i Hvaler kommune, og i Bømlo kommune.

Dato:
13 juli 2015
6 juli 2005