HERBARIUM
Strandkryp
 
Familie: Nøkleblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Glaux maritima

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Viker i Hvaler kommune og på Geitøya i Onsøy kommune.

Dato:
16 juni 2012
13 juni 2004