HERBARIUM
Strandkvann
 
Familie: Skjermplantefamilien
 
Latinsk Navn: Angelica archangelica ssp. litoralis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Brattestø i Hvaler kommune, og på Flatskjera i Fredrikstad kommune.

Dato:
30 mai 2012
9 juni 2003
4 juni 2010